Šta je važno znati o zagađenosti vazduha?

Zagađenost vazduha je stanje kada je u zraku prisutna bilo koja vidljiva ili nevidljiva čestica koja nije dio prirodnog sastava vazduha. Zagađenost zraka je uzrokovana različitim faktorima. Nekada se radi o ljudskom faktoru, a nekada je riječ o prirodnoj poluciji. Zagađenost zraka uključuje plinove, dim vatre, vulkanski pepeo i čestice prašine. Istraživanja pokazuju da zagađenost vazduha pogoršava simptome astme i to za 40%.

Kako zagađenost vazduha utiče na astmu i probleme sa disanjem?

Ozon
Ozon, je plin koji je jedan od najčešćih zagađivača vazduha. Ozon je zaslužan za pojavu smoga i sumaglice koji su veliki problem, posebno u bh. gradovima. Inače, ovo je česta pojava u gradovima koji imaju veliki broj automobile. Također, ovo stanje je moguće i tokom ljeta kada je dug dan bez vjetra. Ozon je okidač astme jer iritira pluća i disajne puteve. Također, prisutnost ovog plina povećava potrebu za upotrebom dodatnih lijekova za liječenje astme kao i lijekova za hitnu medicinsku pomoć prilikom astmatičnih napada. Ozon može smanjiti tj. ograničiti funkciju pluća i otežati disanje. 

Čestice prašine u zraku
Male čestice u zraku, mogu doći do vaših pluća kroz nos. Ove čestice koje se mogu naći u sastavu sumaglice, dima i prašine predstavljaju ozbiljan problem osobama sa hroničnim oboljenjima disajnih puteve uključujući astmu, bronhitis itd. I dugotrajna i kratkotrajna izloženost ovim česticama mogu uzrokovati zdravstvene probleme kao što su smanjena funkcija pluća i česti napadi astme.

Postoje li posebni programi za mjerenje zagađenosti zraka?

U većim gradovima Bosne i Hercegovine postoje mjerne stanice za monitoring kvaliteta zraka.

Mreža mjerenja kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo se trenutno sastoji od 5 (pet) automatskih stanica, a uspostavljena je u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka FBiH. Automatske mjerne stanice postavljene na lokacijama Vjećnica, Otoka i Ilidža (mobilna stanica) su dio mreže Kantona Sarajevo, a na lokacijama Ivan Sedlo i Bjelave – dio mreže kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod. Njihove izvještaje možete pratiti na web stranici http://80.65.164.218/

Praćenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo organizuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša na osnovu Odluke o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo. Poslove monitoringa kvaliteta zraka za potrebe Kantona Sarajevo vrši ovlaštena institucija – Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, putem tri automatske mjerne stanice.

U Zenici, monitoring kvaliteta zraka se vrši na tri stanice u vlasništvu Općine Zenica. Stanice su postavljene na lokacijama Centar, Radakovo i Tetovo. Online izvještaje možete pratiti na web stranici
http://www.ekoforumzenica.ba/monitoring.php

Zagađenost vazduha u kući i na radnom mjestu

Dom je također mjesto gdje smo izloženi alergenima i iritansima. Dom je mjesto gdje se kuha, jede, spava, kupa i igra s kućnim ljubimcima. U vašem domu je moguće da postoje male čestice u zraku ili štetni plinovi kao što je ugljen monoksid. Ukoliko radite sa određenim hemikalijama, puderima ili poznatim kancerogenima i alergenima, rizik od oboljenja pluća i disajnih puteva.

Izvori zagađenosti vazduha u zatvorenom prostoru:
•    Sredstva za održavanje higijene u domaćinstvu, osvježivači vazduha
•    Sagorijevanje čvrstih goriva (drva)
•    Dim od kuhanja, svijeće, roštilja ili duhana
•    Isparavanje toksina iz novih proizvoda (novi namještaj ili tepih)
•    Ugljen monoksid u garažama u kojima se nalaze automobili ili motori
•    Građevinski materijal ili boje
•    Pesticidi (npr. za žohare ili muhe)
•    Radon (plin iz zemlje koji može biti prisutan i u domu
•    Vlaga koja uzrokuje razvoj plijesni
•    Kozmetika, parfemi i sprejevi za kosu.

Kako biste smanjili zagađenost vazduha u zatvorenim prostorijama, predlažemo:
•    Uklonite ili minimizirajte alergene
•    Ne konzumirajte cigarete u kući
•    Spriječite razvoj plijesni tako što ćete koristiti aparate za skupljanje vlage u kuhinji, kupatilu i vešeraju
•    Izbjegavajte mirisne svijeće
•    Instalirajte HEPA zračne filtere i redovno zračite prostorije