Šta je alergija na hranu?

Alergija na hranu se pojavi u trenutku kada naš imunološki sistem prepozna određenu hranu kao štetnu, te na istu reaguje uzrokujući alergijske simptome. Vrste hrane koja uzrokuje alergijske reakcije nazivamo alergeni.

Postoje različite vrste alergijskih reakcija na hranu:

Imunoglobulin E (IgE) posredovani. Imunološki sistem proizvodi antitijela koja se zovu imunoglobulini E (IgE). Ova IgE antitijela reaguju na određenu rstu hrane i uzrokuje simptome. U Bosni i Hercegovini, najčešće vrste hrane koje uzrokuju alergije su:

Alergija neposredovana IgE antitijelima. Ostali dijelovi imunološkog sistema reaguju na određenu vrstu hrane. Ova reakcija uzrokuje simptome ali bez IgE antitijela. Važno je znati da nemaju svi ljudi alergiju ukoliko reaguju na određenu vrstu hrane. Moguće je da se radi o intoleranciji na hranu. Primjeri si netoleracija laktoze, gluten ili preosjetljivost na sumpor. Intoleracija na hranu ne uključuje imunološki sistem.