Poznato je da cigarete i njihov sastav te dim koji se stvara sagorijavanjem, štetno djeluju na ljude. Međutim, pored štetnih utjecaja na pušače, cigarete škode i pasivnim pušačima. Pod pasivnim pušačima se podrazumijevaju osobe koje udišu duhanski dim, jer se nalaze u prostoriji sa pušačima. 

Dim koji se oslobađa iz cigareta sastoji se od više od 7 hiljada hemikalija. Više od 70 substanci iz dima može izazvati kancer. Iritacija pluća i disajnih organa je neizbježna.

Djeca koja se nalaze u prisustvu osobe koja konzumira cigarete, udišu dim koji štetno utječe na njihova pluća te se povećavaju šanse od razvoja astme kod djeteta.

Više od 40% djece koja dobiju izenandni napad astme živi sa pušačima. Također, ovaj negativni utjecaj dima ne pogađa samo malu djecu već i tinejdžere.

Izvor: https://www.aafa.org/secondhand-smoke-environmental-tobacco-asthma/