Ukoliko se grijete na drva, najbolje ih je unijeti u kuću onda kada su vam potrebna, nikako prije. Drva koja nisu u potpunost suha mogu da sadrže plijesan, što će najviše smetati djeci te izazvati kašalj.

Astmatičari bi trebali izbjegavati grijanje pećima na drva. To se posebno odnosi na kuće koje nemaju dobru ventilaciju i očišćene dimnjake, jer se u njima mogu skrivati spojevi odgovorni za respiratorne probleme.

Kod aparata za vlaženje ili odvlaživanje kuće, treba redovno provjeravati količinu vlage u zraku. Najmanja preporučena razina vlage je 50 posto.

Također se preporučuje osobama sklonim alergiji da izbjegavaju sprej  za stvaranje umjetnog snijega, koji služi za dekorisanje jelke. Koncentrisani hemijski spojevi u njima iritiraju sinuse i oči te mogu izazvati i poteškoće s disajnim organima ukoliko se sprej udahne.