Psihički uticaj koji astma ima na svakog pojedinca određen je mnogim faktorima. Neki od njih mogu biti:

 • Jačina astme
 • Ograničenost aktivnosti
 • Raspoloživa podrška porodice i okoline
 • Vrijeme početka astme
 • Znanje o astmi
 • Tip ličnosti i mogućnost suočavanja

Otežano disanje može dovesti do osjećaja nedovoljnog zraka, što može biti uznemirujuće. Često je da osobe koje boluju od astme osjećaju strah od toga da će umrijeti za vrijeme napada astme. Taj strah od smrti može prerasti u nešto veće i biti aktivan i u trenucima kada osoba ne doživljava simptome astme. Epizode astme su za većinu ljudi nepredvidivi događaji, a nepredvidljivi događaji izazivaju veću dozu brige od onih koji se mogu očekivati. Osjećaj da je u bilo kom trenutku moguće očekivati napad astme osobu može uveliko zabrinuti.

Svaka osoba astmu doživljava na drugačiji način, ali postoje osjećaji koje sve osobe koje boluju od astme dijele s vremena na vrijeme.

 • Strah i anksioznost
 • Nemir
 • Gubitak kontrole
 • Odbijanje
 • Bijes
 • Osjećaj krivice
 • Stid
 • Zbunjenost

Naravno, ne postoji pravi način kako da se suočimo sa osjećajima koje astma može da izazove, ali postoje načini koji mogu biti od koristi za takve situacije.

 • Aktivno brinite o sebi.
 • Naučite i prakticirajte vježbe opuštanja i meditacije.
 • Pronađite ljekara kojem ćete vjerovati
 • Spoznajte i prihvatite osjećaje.