Iako fizička aktivnost na hladnom zraku inducira astmu, nema razloga za uskratiti astmatičarima užitke na snijegu. 

Ipak, mnogo je važno provoditi pravilnu i kontinuiranu terapiju u dogovoru s ljekarom. To znači uzimati lijekove i pridržavati se svih uputstava.

Određene studije su pokazale da je skijaško trčanje zahtjevnije za astmatičare od alpskog skijanja, budući da zahtijeva stalan dotok energije kroz duži vremenski period. Preporuka je zaštititi disajne puteve maskom ili šalom na hladnom zraku te se prije odlaska na skijanje posavjetovati sa svojim ljekarom.

Budući da su astmatičari osjetljivi na meteorološke promjene, treba steći naviku praćenja vremenske prognoze te prilagođavanja aktivnosti vremenskim uvjetima. Astmu potiču ciklonska područja s velikim temperaturnim razlikama te uz eventualno prisustvo hladnog zraka može doći do pogoršanja astme. 

Astma nije prepreka za fizičku aktivnost, pa tako ni za skijanje.