Značenje astme je jednostavno, no samo stanje bolesti i simptomi zapravo su dosta složeniji za dijagnozu. Simptomi astme često se mijenjaju, a osobe osjećaju samo neke, stoga je veoma teško biti siguran da li se radi o astmi ili ne. Istraživanje obavljeno u Kanadi pokazuje da je astma kod trećine pacijenata pogrešno dijagnosticirana.

Važno je u obzir uzeti mnoge faktore pri dijagnosticiranju astme, jer postoji mnogo stanja koja moraju biti izbačena prije konačnog zaključka. Sudeći po tim uslovima, vaš doktor bi u obzir trebao uzeti sljedeće:

 • Vašu medicinsku historiju
 • Medicinsku historiju vaše porodice
 • Simptome, njihovu učestalost i efekte koje lijekovi imaju na njih
 • Prisustvo alergija
 • Uzročnike simptoma
 • Stanje pluća

Astma počesto može biti pomiješana i sa:

 • Hronično opstruktivnom bolesti pluća (HOBD)
 • Pneumonijom
 • Alergijama
 • Plućnom embolijom
 • Srčanim udarom  
 • Napadom panike

 

Istraživanje:
Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma