Procjenjuje se da je na pse alergično oko 40 posto djece koja boluju od astme, no istraživanje koje su obavili švedski naučnici pokazuje da psi kao kućni ljubimci smanjuju rizike nastanka astme kod djece.

Podaci istraživanja pokazuju da dodir s psom u prvoj godini života djeteta smanjuje rizike nastanka astme za 13 posto. Istraživanje je obavljeno na preko 650.000 djece, a istraživači napominju da se ovi podaci ne odnose na djecu koja su već bila alergična na pse. Također, ranija istraživanja pokazala su da odrastanje na farmi može prepoloviti rizike nastanka astme kod djece, upravo zbog same izloženosti životinjama koja utiče na jačanje imuniteta. Naučnici ovu pojavu vežu sa tkz. higijenskom hipotezom koja nalaže da izloženost organizma bakterijama u najmlađoj dobi može uveliko povećati toleranciju organizma pri izloženosti raznim alergenima te tako smanjiti rizike za pojavu astme i alergija.

 

Istraživanje:
Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma