Za ljude koji boluju od astme, neophodno je kreiranje plana liječenja i kontrole astme. Plan se kreira u saradnji sa liječnikom i trebao bi da djeluje tako da:

 • možete biti aktivni bez astmatičnih napada
 • u potpunosti možete sudjelovati u sportskim aktivnostima
 • spavate mirno cijelu noć, bez napada astme
 • regularno idete u školu ili na posao
 • imate čista pluća, koliko je to najviše moguće
 • imate male ili nikakve negativne reakcije na lijekove koje koristite
 • nemate napade i potrebe za hospitalizacijom

Kako bi se napravio dobar plan za kontrolisanje astme, potrebno je par koraka. Prije svega, ono što morate znati jeste – koji to okidači pokreću vašu astmu? Kada to utvrdite, onda ih možete izbjegavati te na taj način reducirati potrebu za lijekovima i smanjiti ili u potpunosti izbjeći astmatične napade. 

Neka od pitanja koja vam mogu pomoći prilikom otkrivanja okidača su:

 • Da li sam usisavala ili pospremala krevet?
 • Da li sam blizu životinje ili dima od cigareta?
 • Da li sam imao prehladu ili neku infekciju?
 • Da li sam trčala, plesala ili vježbala?
 • Da li sam uzbuđen, umoran ili uznemiren?

Naredni korak jeste uzimanje propisanih lijekova pravovremeno. Također, potrebno je pravilno koristiti inhalatore, inače oni nemaju funkciju.

Potrebno je pratiti razvoj astme i na vrijeme primjetiti ukoliko se ona pogoršava. Epizode astme se gotovo nikada ne događaju bez upozorenja. Neke osobe osjećaju rane simptome, kao što su kašalj, umor ili stezanje u prsima.

Posljednji korak i dio plana je znati šta učiniti ukoliko se astma pogorša. Ukoliko imate nekih nedoumica, neophodno je obratiti se liječniku.

Izvor: http://www.aafa.org/asthma-prevention/