Istraživači su identificirali mehaniku koja povezuje pro-upalni lipid u mikrobiomu novorođenčadi s kasnijim razvojem astme i alergija. Istraživači s Univerziteta u Kaliforniji-UCSF, objavili su rad koji pokazuje da su jednomjesečna djeca koja su kasnije u životu razvila alergije i astmu, pokazala poremećen mikrobiom crijeva i povećanu koncetraciju 12, 13 – dIHOME lipida koji se nalazi u visokoj koncetraciji u izmetu novorođenčadi.

Lipid12,13-dIHOME smanjuje broj i aktivnost imunih ćelija koje se nazivaju regulatorne T-ćelije, koje imaju ulogu u suzbijanju alergijske upale. Metagenomsko sekvenciranje uzorka stolice kod dojenčadi, pokazalo je da su geni bakterijske epoksid hidrolaze obilniji u mikrobiomima crijeva kod novorođenčadi koja će razviti atopiju ili astmu kasnije u životu. Ovom analizom stručnjaci su tačno predviđali koja će djeca dobiti atopijski dermatitis, a kasnije i astmu. Iako stručnjaci smatraju da se ova studija treba ponoviti i dublje istražiti, poprilično su sigurni da je bakteriološki lipid povezan s astmom i atopijskim dermatitisom te da se može generalizovati na širu populaciju. Ovo istraživanje je bitno jer bi se ranom intervencijom mogao spriječiti razvitak alergija i tzv. atopijski marš.

 

Reference

Levan SR, Stamnes KA, Lin L, et al. Elevated faecal 12,13-diHOME concentration in neonates at high risk for asthma is produced by gut bacteria and impedes immune tolerance [published online June 22, 2019]. Nat Microbiol. doi: 10.1038/s41564-019-0498-2.