Shodno očuvanju uredničke nezavisnosti, klinika.ba poštuje principe oglašavanja definisane od strane svjetskih zdravstvenih portala i to, Health On the Net Foundation i Medscape. Ovi principi uključuju:

  • Oglašavanje na portalu www.klinika.ba mora biti u skladu s važećim zakonodavstvom države Bosne i Hercegovine;
  • Klinika.ba ima pravo da određuje oblike i načine oglašavanja na svojim stranicama;
  • Oglašavanje određenog lijeka, proizvoda, usluge ili kompanije na portal klinika.ba ne znači da ih portal klinika.ba preporučuje;
  • Klinika.ba zadržava pravo odbijanja određenih oglasa za koje smatra da navode neosnovana zdravstvena dejstva za određene lijekove, proizvode, usluge ili neosnovane tvrdnje za određene kompanije;
  • Klinika.ba neće niti pod kojim uslovima i ni u kojem obliku oglašavati proizvode za koje je poznato da štete ljudskom zdravlju (npr. duhanski proizvodi). Klinika.ba neće prihvatati sponzorstva od kompanija koje proizvode ili prodaju takve proizvode;
  • Klinika.ba zadržava pravo da odbije, otkaže ili ukloni oglas, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju, klinika.ba će blagovremeno obavijestiti oglašivača o razlozima odbijanja, otkazivanja ili uklanjanja oglasa.
  • Klinika.ba će jasno odvajati oglašavanje od uredničke politike. Sponzori i oglašivači ne mogu uticati na sadržaj portala klinika.ba;
  • Korisnici portala klinika.ba će moći jasno razlikovati promotivni sadržaj oglašivača od uredničkog sadržaja;