Iako je astma bolesti koja može uzrokovati komplikacije tokom trudnoće, većina žena prekida terapiju i dovodi u pitanje kontrolu bolesti, uglavnom zbog neadovoljno informacija i straha od štetnih uticaja lijekova na bebu. Nažalost, to ponekad potiču i nedovoljno edukovani ljekari. Obzirom da se učestalost reakcija i osjetljivosti na okidače povećavaju, važno je istaknuti značaj pravilne terapije astme tokom trudnoće. Neadekvatna terapija, kao i prekid terapije može rezultirati nepovoljnim perinatalnim ishodima i za majku i za dijete.

Glavni cilj kontrole astme tokom trudnoće je praćenje simptoma i sprečavanje pogoršanja. Održavanje optimalne funkcije pluća, kao i redovne svakodnevne aktivnosti, osiguravaju održavanje optimalne oksigenacije fetusa. Terapiju treba prilagoditi ovisno o učestalosti i jačini dnevnih i noćnih simptoma, ograničenjima u svakodnevnim aktivnostima i učestalosti hospitalizacija povezanih s astmom. Konceptualno obrazovanje i terapija su vrlo važni i treba ih podržati akcijskim planom protiv astme, prilagođenom razdoblju trudnoće. Vrlo je važno napomenuti da se većina lijekova koji su korišteni prije trudnoće mogu bezbrižno nastaviti koristiti tokom trudnoće.

Trudnice trebaju biti dobro upoznate s prirodom bolesti, terapijom koja se koristi tokom trudnoće, mogućim komplikacijama, načinima izbjegavanja okidača, pravilnom primjenom terapije i, što je najvažnije, zašto se terapija treba nastaviti tokom trudnoće na individualnoj osnovi. Iako bi se liječenje trebalo zasnivati na korištenju lijekova s manje rizika, ako je potrebno postići kontrolu teških simptoma kako bi se zaštitila i majka i dijete, bilo koji antiastmatični lijek imao bi više koristi nego štete.

Ako u trudnoći ispravno odaberete i dobro dozirate lijekove za astmu, možete ostvariti sve ciljeve liječenja: spriječiti napade, smanjiti ili potpuno ukloniti dnevne i noćne simptome, normalizovati tjelesnu aktivnost i poboljšati kvalitet života te zaustaviti progresiju bolesti prema ireverzibilnim promjenama bronhalne stijenke. Protuupalni lijekovi osnovna su terapija.

Nema čvrstih dokaza da liječenje astme tokom trudnoće uzrokuje štetne ishode za majku i dijete, iako stoji činjenica da za nove lijekove i nema dovoljno prikupljenih podataka. S druge strane, štetnost nekontrolisane astme tokom trudnoće dobro je dokumentovana, pa bi trebalo uložiti sve napore na očuvanju dobre kontrole astme tokom trudnoće.