Kalendar polena je poznat još i kao alergijski kalendarkalendar alergena, kalendar cvjetanja trava i korova (biljaka) te kalkulator polena. Kalendar polena je zapravo pregled cvjetanja biljaka (potencijalnih inhalatornih alergena) koji vam može pomoći da pratite koncentraciju polena u zraku za Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj kalendar je informativan, a ukoliko želite utvrditi stepen alergije, posjetite ljekara i podvrgnite se testiranju na alergije.

Tri istine o polenu:

1. Ukoliko živite na nižem spratu zgrade vjerojatno ćete imati više alergena u stanu nego ukoliko ste na višim spratovima

2. Ukoliko ste bliži polju korova, šume ili vrtu opet se rizik od alergije povećava

3. Nakon obilne kiše koncentracija polena u zraku opada