Prema istraživanjima, broj alergičara u svijetu je u velikom porastu. Više od 17 miliona Evropljana pati od neke vrste alergije. Oko 3,5 miliona tih alergičara su mlađi od 25 godina, a sve veći je broj djece. Da postoji problem s alergijama na globalnom nivou dokazuju nam mnoge manifestacije, kongresi i aktivnosti koji se održavaju širom svijeta. Što više finansijskih sredstava federalne vlade mogu usmjeriti u medicinska istraživanja, veće su šanse naučnika za napredovanje u istraživanjima i pronalasku lijeka za ekcem(atopijski dermatitis). Pacijenti mogu igrati ključnu ulogu u povećanju finansiranja medicinskih istraživanja, sastajući se sa svojim izabranim predstavnicima i razmjenjujući svoja iskustva  s ljudima koji žive s hroničnom bolešću. Jedan od takvih skupova organizovan je nedavno u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su nadležni saopštili da su za 2020. godinu izdvojili 2,6 milijarde dolara za buduća istraživanja u oblastima atopije. Wendy Smith Begolka objašnjava šta to znači za udruženja alergičara: 

 Dva instituta koja podržavaju istraživanje ekcema dobila su 3,2% i 6,6% povećanja sredstava. Ova povećanja signaliziraju važnost istraživanja kožnih bolesti i omogućavaju dodatnu podršku vrhunske znanosti koja će poboljšati naše znanje o nastanku / progresiji ekcema, liječenju, utjecaju i prevenciji”. 

Bosna i Hercegovina je prva u regionu počela s aktivnostima koje okupljaju pacijente i ljekare na jednom mjestu. Kongres će se održati 30-31 maja 2020. godine. Okupljajući pacijente i ljekare na jednom mjestu cilj nam je  podizanje svijesti o atopijskim bolestima u svim sferama života. Nadamo se da će i ostale zemlje regiona slijediti naš primjer i početi s konkretnim i kontinuiranim aktivnostima i da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti novim metodama liječenja oboljelih te doprinijeti kvalitetnijem životu samog pacijenta.