Digitalno zdravlje može premostiti nedostatke u zdravstvenoj zaštiti

Digitalno zdravlje je upotreba informacionih tehnologija (IT) u medicini za upravljanje bolestima i u svrhu promicanja zdravlja. Živimo u vremenu kada vrhunska zdravstvena zaštita može biti dostupna svima, bez obzira na lokaciju. Svijet je dugo čekao na integraciju tehnologije i zdravstva, a onda je došla Covid pandemija i ono za što smo vjerovali da se neće dogoditi za pola decenije se zapravo sada događa. Digitalizacija zdravstva postoji već neko vrijeme, ali nikada do sada na ovom nivou.

Digitalno zdravlje je učinilo dijagnosticiranje i liječenje lakšim nego ikad. Pandemija je rasvijetlila nejasnoće između tehnologije i zdravstvenog sistema. Prve konsultacije s ljekarima zamijenjene su telefonskim i online konsultacijama, umjesto ručnog pretraživanja dosijea i kartona pacijenata, ubrzao se proces njihove digitalizacije. Online konsultacije su porasle sa 19% na 48% tokom prvog talasa pandemije.

Digitalna zdravstvena zaštita ima širok opseg i uključuje upotrebu nosivih tehnologija, mobilno zdravlje, tele-zdravstvo, zdravstvene informacione tehnologije i telemedicinu. U nastavku ćemo objasniti nekoliko.

1. Nosive tehnologije uključuju elektronske uređaje koje ljudi mogu nositi. Omogućava kontinuirano praćenje fizičkih aktivnosti i ponašanja pacijenta, kao i fizioloških i biohemijskih kriterija u svakodnevnom životu.” Prikupljene informacije šalju se u oblak, gdje im ljekar može pristupiti u realnom vremenu. Upotreba nosivih uređaja ima razne prednosti kao što su:

  • Rano otkrivanje bolesti
  • Smanjuje stres zbog potrebe da posjetite ljekara u ordinaciji
  • Smanjuje širenje infekcije jer ne morate napuštati udobnost svog doma i dolaziti u kontakt s bolesnim osobama
  • Praćenje stanja u realnom vremenu

2. Telemedicina podrazumijeva medicinske/kliničke usluge na daljinu – iz udobnosti vašeg doma. Omogućava dijagnosticiranje i liječenje pacijenta na daljinu korištenjem telekomunikacijske tehnologije.

Prednosti telemedicine su:
• Privatnost
• Smanjenje širenja zaraznih bolesti
• Smanjeni putnih troškovi

3. Telezdravstvo se odnosi na elektronske uređaje koji se koriste za pružanje usluga pacijentima. Bez tele-zdravstva, tele-medicina ne bi postojala. Iako je korištenje tele-zdravstva i za situacije na daljinu i za situacije u neposrednoj blizini. Prednosti tele-zdravstva su;
• Smanjuje troškove i za bolnicu i za pacijenta.
• Zdravstvenu zaštitu čini lako dostupnom pacijentima širom svijeta.
• Potpuno eliminiše nepotrebne posjete bolnicama i ordinacijama

4. Mobilna zdravstvena zaštita (mhealth) je upotreba mobilnih telefona ili bežične tehnologije u pružanju zdravstvene zaštite. Mhealth mijenja zdravstvenu zaštitu kakvu poznajemo, pacijenti mogu pristupiti medicinskim uslugama bez obzira na njihovu lokaciju. Mobilno zdravlje se također može koristiti za praćenje epidemija, hroničnih bolesti i opći medicinski nadzor. Tehnološki doseg se svakodnevno povećava, ljudi svakodnevno dobijaju pametne telefone, pametne satove i gadgete, a što dovodi do situacije da nam je zdravstvena zaštita “na vrh prsta”. Najveća prednost mobilnog zdravlja je činjenica da pacijenti mogu preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem, što je ključno u uslovima nedostatka zdravstvenih radnika, a što je slučaj u Bosni i Hercegovini, ali i regionu.

PREDNOSTI DIGITALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
• Proširuje domet zdravstvene zaštite – lokacija nikoga ne sprečava da dobije medicinsku pomoć
• Smanjeni troškovi i za medicinsku ustanovu i za pacijenta, smanjeni putni troškovi za pacijenta
• Upotreba elektronskih zdravstvenih kartona olakšava skladištenje i preuzimanje, sve informacije se pohranjuju u oblaku i mogu se učitati ili preuzeti u bilo koje vrijeme.

Digitalna zdravstvena zaštita revolucionira zdravstveni sistem. Roboti se također uključuju u hirurgiju što dovodi do smanjenja stope smrtnosti od hirurških grešaka. Tu su i roboti za dezinfekciju bolnica. Bolničke infekcije (HAI) veliki su problem u zdravstvenom sektoru jer ljudi ne mogu uvijek očistiti sobu i dezinficirati sa 100% sterilnošću, što kod robota nije slučaj. Ova vrsta robota može dezinficirati sve bolničke sobe za nekoliko minuta, koristeći UV zrake koje mogu ubiti razne zarazne bakterije. Lista bi se mogla nastaviti, ali važno je zaključiti da je budućnost digitalna ili da je digitalno naša budućnost.

ZAKLJUČAK

Digitalizacija zdravstva je postala sastavni dio medicine i prednosti su neograničene. Uz usluge klinika.ba platforme, i vi možete krenuti u korak s vremenom i početi koristiti digitalno zdravlje. Vaše zdravlje je “na vrh vašeg prsta”.