Velika dilema i nedoumica kod mnogih jeste pitanje „Da li je astma nasljedna bolest?“  Odgovor je da! Međutim, može se javiti i kod djece čiji roditelji nisu imali problema s astmom.

Alergijska astma se javlja kod djece koja imaju sklonost ka alergijskim bolestima, što se stručno naziva atopijska konstitucija. Dakle, ne nasljeđuje se astma, već sklonost ka alergijskim bolestima, a astma je samo jedna od njih. 

Obično je povezana sa članovima uže porodice koji imaju neku alergijsku bolest. Osobe koje imaju predispoziciju za alergijsku astmu moraju koliko je god moguće izbjegavati dodir s tvarima koje mogu izazvati simptome i reakcije.