Djeca koja spavaju u sobama u kojima se nalaze predmeti iz kojih isparavaju farba i boje (platinska grupa elementa), podložnija su astmi i alergijama.

Iako postoje mnoga istraživanja pomoću kojih se utvrdilo da su organski spojevi koji isparavaju iz predmeta štetni, smatralo se da je platinska grupa elemenata najprihvatljivija i najmanje štetna.

Razlog tome je što ovi elementi manje isparavaju, a pojavljuju se u bojama na bazi vode, kozmetici, lakovima za pod, kao i u sredstvima za čišćenje. Također, nalaze se i u određenim prerađenim namirnicama.

Prema švedskim istraživanjima, djeca koja borave i spavaju u navedenim sobama, imaju dva puta veći rizik od razvoja astme i ekcema te čak četiri puta veći rizik od alergije.

Odgovarajuća ventilacija i smanjenje vlage u zatvorenom prostoru  bi pomogli u smanjenju koncentracije ovih supstanci u zraku.

Izvor: https://www.allergicliving.com/2010/12/07/paint-kids-asthma-4/