Za ljude koji imaju probleme s astmom i alergijama potrebno je znati da određenje vrste drveta i uglja mogu izazvati alergijske reakcije. Posebno je potrebno obratiti pažnju na ugalj koji može iritirati respiratorni sistem, a s kojim se najčešće susrećemo prilikom pripreme roštilja.

Također, drveće poput cedra i hrasta sadrže velike količine alergena koji se ne mogu uništiti ni paljenjem. Tokom sagorijevanja, alergen ostaje u dimu i širi se kroz vazduh. Problem može izazvati kada alergeni kroz dim dođu u kontakt s očima i kožom. Čađ koja nastaje prilikom upotrebe uglja često je krivac za alergijske reakcije. Problemi koji nastaju su obično curenje iz nosa, kihanje i otežano disanje. Koža i oči mogu imati reakciju u određenim situacijama. Kod spaljivanja uglja može doći i do širenja kancerogenih supstanci koje se nalaze unutar uglja.

Ako se alergični na čađ ili drva preporučljivo je da svoj roštilj pripremate na struju ili plin.

 

Izvor:
Barbecue Allergy