Alergija na kikiriki se javlja kod oko 1 – 2% populacije, obično već  tokom prvih godina života. Alergija na kikiriki je uobičajena kod djece. Alergija na kikiriki je obično alergija za cijeli život iako studije pokazuje da oko 20% djece preraste alergiju na kikiriki. Proteini kikirikija, koji je leguminoza, vrlo su slični proteinima orašastog voća, zbog čega osobe koje su alergične na kikiriki mogu biti alergične i na orašasto voće i obrnuto.

Simptomi

Ozbiljna alergijska reakcija može uslijediti i nakon izloženosti malim količinama kikirikija. Alergijska reakcija uslijedi već nekoliko minuta nakon dolaženja u doticaj s kikirikijem i po svom karakteru može varirati od sasvim blage iritacije kože do po život opasne anafilaktičke reakcije. Najčešće zabilježeni simptomi poput osipa, crvenila i otoka kože; suzenja očiju, nosa ili otežanog disanja, brzo se povlače i ne traju duže od jednog dana.

U slučaju otežanog disanja, otoka i zatvaranja disajnih puteva, šoka s padom krvnog tlaka, ubrzanog rada srca, omaglice, buncanja ili gubitka svijesti došlo je do anafilaktičke reakcije koja zahtjeva hitni medicinski tretman. Alergijska reakcija nastaje kada imuni sistem razvije antitijela (imunoglobuline E – IgE) na proteine u kikirikiju koji te proteine identificira kao “nešto opasno”. Prilikom slijedećih kontakata s kikirikijem ta antitijela potiču imuni sistem na lučenje nekih tvari (poput histamina) u krvotok što onda dovodi do pojave simptoma alergijske reakcije.

Do izlaganja kikirikiju može doći:
• konzumiranjem hrane koja sadrži kikiriki
• konzumiranjem hrane koja u sebi sadrži kikiriki kao posljedica nenamjerne kontaminacije tokom tehnološkog procesa 
• udisanjem prašine ili aerosola koji u sebi sadrže kikiriki (brašno ili ulje kikirikija)

Za osobe s preosjetljivošću na kikiriki najrizičnija hrana je:
•    slastičarski proizvodi
•    sladoledi i smrznuti deserti
•    preljevi za salate i razni umaci
•    čokoladni slatkiši, maslaci od badema ili lješnjaka
•    orijentalna jela
•    ulje od kikirikija
•    kikiriki maslac

KIKIRIKI SE ČAK MOŽE NAĆI I U:

  • gotovim pecivima
  • hidroliziranim proteinima povrća
  • hidroliziranim proteinima povrća
  • umjetnim pojačivačima okusa
  • marcipanu

Unakrsna alergijska reakcija: Trebate li izbjegavati hranu koja je po sastavu slična kikirikiju?

Unakrsna alergijska reakcija se javlja kada su proteini jedne vrste hrane slični proteinima druge vrste hrane. Kada se to desi, imunološki sistem ih ne može razlikovati i tada dolazi do unakrsne alergijske reakcije. Ova reakcija može da se desi kada novi alergeni pokazuju sličnosti sa do tada prepoznatim alergenima. Alergični na polen npr. mogu dodatno da dobiju i alergiju na namirnice, jer polenski alergeni su u svojoj strukturi slični određenim bjelančevinama drugih biljaka. Npr., polovina svih osoba alergičnih na polen breze imaju alergijske reakcije i na jabuke i lješnjake.

Bijela vučika
Lupina Albus ili Bijela vučika je leguminoza koja se ne preporučuje konzumirati osobama sa alergijom na kikiriki. Kikiriki i soja su iz porodice leguminoza. 5% djece alergične na kikiriki, reaguju i na ostale leguminoze.

Breza i polen trava
Kikiriki sadrži proteine koji izazivaju unakrsnu alergijsku reakciju sa brezom ili polenom trave.

Orašasti plodovi
Kikiriki je leguminoza i nije botanički povezan sa orašastim plodovima kao što su badem, lješnjak, orah, indijski oraščić. Međutim, oko 35% djece alergične na kikiriki imaju ili će razviti i alergiju na orašaste plodove. Ljekari obično preporučuju da  mlađa djeca izbjegavaju orašaste plodove ukoliko su alergični na kikiriki.

Čitanje sastava proizvoda

Osobama koje pate od alergija na pojedinu hranu (nutritivne alergije) preporučuje se pažljivo odabirati hranu i pomno čitati deklaraciju, naročito popis osnovnih sastojaka. Deklariranje alergena je regulisano Direktivom 2000/13/EZ o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane gdje je obvezno označavanje alergena u popisu sastojaka i dodatno naglašavanje upotrebom vrste pisma koje se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka, na primjer slovima, stilovima ili bojama u pozadini. Uprkos tome, još uvijek je moguće da hrana sadrži potencijalni alergen, iako nije naveden na deklaraciji. Uvijek pročitajte cjelokupan sastav proizvoda kako biste sa sigurnošću ustanovili da se ne radi o hrani koja sadržava kikiriki. 

Ulje kikirikija – Zakon ne zahtjeva navođenje ulja kikirikija kao alergena. Studije pokazuju da visoko rafinirana ulja sadrže ekstremno male količine proteina alergena, ali ovo nije slučaj kod hladno presovanih ili ekstrakovanih ulja.
 

Prevencija i terapija

Osobe koje su imale alergijsku reakciju na kikiriki ili neko orašasto voće o tome trebaju obavijestiti svog ljekara kako bi pravovremeno dobile upute o samom poremećaju i opasnostima vezanim uz njega, te kako u budućnosti sprečavati alergijske reakcije. Najbolji način sprečavanja pojave alergijske reakcije na kikiriki je izbjegavanje njegovog konzumiranja kao i hrane koja ih sadrži.

Roditeljima se preporučuje izbjegavati kikiriki u prehrani djece do tri godine starosti, te ne koristiti kozmetičke preparate za djecu koja sadrže ulje kikirikija. Roditelji s djetetom alergičnim na kikiriki moraju s tim upoznati odgovorne osobe u institucijama u kojima boravi njihovo dijete (škola, vrtić i slično), te na primjeren način educirati dijete kako bi i samo izbjegavalo rizično ponašanje (konzumiranje nepoznate hrane). Trudnicama i dojiljama sugeriše se suzdržavanje od ove vrste hrane tokom trudnoće i dojenja, naročito ako postoji porodična sklonost alergijskim reakcijama.

Prilikom konzumiranja hrane u restoranima ili novih i nepoznatih jela potrebno je provjeriti sadrže. Prilikom kupovine hrane pažljivo provjerite sastojke, te nalaze li se na proizvodu napomene poput “ može sadržavati kikiriki”, “ proizvedeno u prostoru gdje se obrađuju i kikirikii” i sl. Djeca i odrasli sa alergijom na kikiriki moraju izbjegavati ovu namirnicu u bilo kojem obliku. Ovo podrazumijeva izbjegavanje i proizvoda koji bi mogli sadržavati kikiriki čak i u tragovima.