Brojna naučna istraživanja pokazala su da postoji čvrsta veza između atopijskog dermatitisa i alergija na hranu. Neka istraživanja pokazuju da čak 60% djece koja imaju klinički dokazani atopijski dermatitis, ujedno imaju i alergiju na neku namirnicu. Postoji 8 namirnica koje najčešće izazivaju alergije kod djece, a to su najčešće kravlje mlijeko, pšenica, jaja, orašasti plodovi, soja, riba, školjke.

Najčešća alergija u dječijem dobu, kada govorimo o alergijama na hranu, je alergija na kravlje mlijeko. Nju može imati otprilike 2 do 7% djece. Dobra stvar je to što kada djeca napune 3 godine, uglavnom 90% njih više nema pomenutu alergiju. 

Prednost u ishrani treba dati namirnicama koje imaju niski alergeni potencijal, dakle žitaricama, namirnicama iz grupe povrća i voća. Meso, riba i jaja su po pravilu dozvoljeni, osim ako nemamo potvrđenu alergiju na njih.