Bronhodilatatori se svrstavaju u vrstu lijekova koji se koriste za ublažavanje napada astme kada su respiratorni organi ozbiljno ugroženi. Ova vrsta lijeka koristi se za početni tretman pri napadu astme, sve dok pacijent ne dobije potrebu pomoć. Također, oni se mogu koristiti pri kontroli astme i obično se koriste u kombinaciji sa steroidima za bolji terapijski odgovor.

Kako djeluju bronhodilatatori ?

Oni djeluju na bronhijalne mišiće koji kontrolišu promjer disajnih puteva. Problem koji nastaje kod alergija i upalnih reakcija je stezanje bronhijalnih mišića oko disajnih puteva, što dovodi do poteškoća pri disanju. Upotreba bronhodilatatore dovodi do opuštanja disajnih mišića i širenja disajnih puteva što uzrokuje protok veće količine zraka, a konačno i olakšano disanje. Efekat ovog lijeka je brz ali kratkotrajan. Nakon što se pacijent posluži bronhodilatatorom, potrebno ga je dalje proslijediti na uobičajan medicinski tretman koji se poduzima pri napadima astme.

 

Izvor:
Allergy Meds Series: Bronchodilators