Razvijena tableta za najozbiljnije alergijske reakcije 

Tableta koja spašava život je ujedno i inovacija u liječenju anafilaksije. Sublingvalna epinefrinska tableta koja čeka klinička ispitivanja zamijenila bi potrebu za automatskim ubrizgavanjem lijeka putem injekcije. Danas se epinefrin (Epi pen) – jedini lijek za zaustavlje napredovanjea anafilaksije (teške – po život opasne alergijske reakcije) – mora davati injekcijom u gornji vanjski dio bedara. Nelagoda koju izaziva igla te nesigurnost i strah koji su prisutni prilikom apliciranja lijeka bi mogli biti riješeni tabletom koja se stavlja pod jezik. 

Medicinski istraživač i izumitelj dr Mutasem Rawas-Qalaji razvio je sublingvalnu tabletu koja je u stanju da brzo reaguje i smiri po život opasnu alergijsku reakciju. Kada se tableta stavi pod jezik, ona se brzo rastvara i epinefrin se apsorbuje. Prema dr Rawas-Qalajiju, njegova verzija lijeka je sintetizirana u mikrokristaliziranom obliku koji omogućava tableti da isporuči onoliko epinefrina koliko i auto – injektor. Suhi oblik takođe produžava rok trajanja i smanjuje osetljivost na toplotu lijeka što su nedostaci tečnog epinefrina koji se nalazi u današnjim auto-injektorima. Najbolje od svega, ova tableta bi zasigurno eliminisala strah od igle koji mnogi pacijenti imaju. Naročito populacija djece koja su najčešći korisnici.

 Predklinička istraživanja su završena i lijek sada čeka klinička ispitivanja kako bi dokazao svoju sigurnost i djelotvornost. 

 

 

Izvor: Future Food Allergy Reactions Could Be Treated With a Pill — Newsweek