Prema novim istraživanjima i studiji objavljenoj u Časopisu za alergiju i kliničku imunologiju (Journal of Allergy and Clinical Immunology), rizik od alergijskih reakcija kod braće i sestara alergične djece je neznatno veći nego kod bilo kojeg drugog djeteta. Jedna trećina prvih srodnika su imali negativne rezultate na alergo testiranjima i nisu imalu nikakve alergijske reakcije na hranu, dok je samo 13.6% prvih srodnika imalo potvrđenu alergiju na hranu.