Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti bronhija, pluća i disajnog sistema. Astma, bronhitis te hronična obstruktivna bolest pluća (KOBP). Upala nosa, sinusa, ždrijela, bronhija i pluća
Pulmološki specijalistički pregled započinje razgovorom pacijenta i ljekara tokom kojeg ljekar sakuplja sve neophodne informacije o pacijentu i porodici (utvrđivanje sklonosti alergijskim bolestima), sadašnjoj bolesti i njenom toku (anamneza). U slučaju medicinske indikacije i potrebe detaljnijeg ispitivanja plućne funkcije ljekar će predložiti spirometriju, a ukoliko se radi o smetnjama disajnog sistema izazvanim alergijskom rekacijom – alergološka testiranja.