Rana izloženost alergenima hrane preko oštećene kože može potaknuti razvoj alergije na hranu. Istraživanje objavljeno u Američkom medicinskom listu pokazuje da djeca koja imaju neki oblik kožne infekcije ili ekcema u prvoj godini života imaju veću vjerovatnoću za stvaranje alergije na hranu.

Takozvana „hipoteza o higijeni“, prvi put pomenuta 1980-ih, nalaže da manjak izloženosti mikroorganizmima u ranoj dječjoj dobi povećava podložnost pojedinca bolestima tako što mijenja način reagiranja imunološkog sistema na patogene. Poseban ogled ove teorije sproveden je na preko hiljadu učesnika, a glavni cilj bio je određivanje higijenskih faktora koji bi mogli uticati na stvaranje alergija na hranu i astme.

Iako ova teorija još nije potvrđena, rani rezultati pokazuju da su jedni od uzroka pojave alergija na hranu, ali i astme, zapravo kožna oštećenje.

 

 

Izvor:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161117155502.htm