Alergija na kikiriki predstavlja jednu od pet najčešćih alergija na hranu, kako kod djece tako i kod odraslih. Alergijske reakcije izazvane kikirikijem mogu varirati od najblažeg oblika do anafilaksije. Uzrok osjetljivosti na proteine kikirikija je nepoznat, ali postoji nekoliko pretpostavki kao što su genetska veza i nasljedne predispozicije za alergiju na kikiriki, način pripremanja kikirikija te higijenska hipoteza. 

Dijagnoza alergije na kikiriki postavlja se na osnovu anamneze, pozitivnih kožnih testova  te određivanja koncentracije specifičnih IgE antitijela u krvi. Simptomi alergije na kikiriki su: mučnina, povraćanje, proliv, bronhospazam, bol u trbuhu, hipotenzija i otok usta i jezika.

Dokazano je da su djeca, u čijoj ishrani je više zastupljena soja, podložnija razvoju alergije na kikiriki. Također, djeca koja su alergična na grašak skoro sigurno su alergična i na kikiriki.

Alergolozi savjetuju da se djeca alergična na kikiriki testiraju svake dvije godine, jer postoji mogućnost da se ova alergija ‘preraste’ te da se kikiriki poslije toga može neometano konzumirati. Ipak, rijetki su takvi slučajevi i veoma je opasno konzumirati kikiriki ako alergija nije u potpunosti nestala.

Jedini tretman za osobe alergične na kikiriki je njegovo izbjegavanje te izbjegavanje proizvoda koji sadrže tragove kirkija.

Izvor: http://www.bestallergysites.com/peanut-allergy/