Postoje dva glavna oblika izloženosti duhanskome dimu: aktivno i pasivno. Pasivno pušenje, odnosno izloženost duhanskom dimu ostalih pušača, veoma je loše po zdravlje, posebno za milione djece i odraslih s astmom. Ukoliko bolujete od astme, izloženost duhanskom dimu može izazvati napad astme, a česta sama izloženost može pogoršati simptome.

Cigarete ne izazivaju astmu niti bilo kakvu alergiju, ali izloženost dimu, bilo kroz aktivno ili pasivno pušenje, može izazvati simptome astme. Napad astme događa se kada disajni putevi postanu nadraženi ili upaljeni. Cigarete su jedan od uzročnika na dugoj listi okidača astme. Iako većina zagađenja zraka može izazvati napad astme, cigarete su posebno opasne. Ukoliko dijelite prostoriju sa pušačem, veoma je teško kontrolisati astmu. Istraživanja pokazuju da 90 posto osoba koje žive u nepušačkim sredinama imaju odličnu kontrolu nad astmom, a statistika ogromno pada kada se radi o pušačkim sredinama.

Preporučujemo vam nekoliko koraka u prevenciji napada astme:

  • Ukoliko pušite, prestanite odmah.
  • Izbjegavajte okolinu u kojoj se puši.
  • Ukoliko dobivate napade astme, pronađite okolinu bez dima.

 

Izvor:
http://www.everydayhealth.com/asthma/smoking-and-asthma.aspx